Władze stowarzyszenia

 • Walne Zebranie Członków

 • Zarząd Stowarzyszenia:

 1. Prezes Zarządu        –          ks. prał. Andrzej Rygielski
 2. Wiceprezes               –          Bogumiła Nickel
 3. Sekretarz                   –          Stanisław Owsianny
 4. Skarbnik                    –          Marian Talaczyński
 5. Członek Zarządu      –          Piotr Stanowski
 6. Członek Zarządu      –          Bronisław Pędzisz
 • Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący komisji  –  January Bątkiewicz
 2. Sekretarz komisji              –   Piotr Jarczak
 3. Członek komisji                –   Robert Jabłoński