Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Gimnazjaliści w hospicjum

W ramach szerzenia idei hospicyjnej i uwrażliwiania na potrzeby osób chorych, grupa młodzieży wraz z opiekunami z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach, odwiedziła nasze Hospicjum. Młodzież zapoznała się z ideą hospicjum oraz celami jakie realizuje. Następnie wystąpiła z bardzo ciekawym programem artystycznym dla chorych i ich opiekunów – wolontariuszy oraz pracowników hospicjum. Spektakl dostarczył wszystkim zgromadzonym wielu głębokich wrażeń i wzruszeń i na długo pozostanie w naszej pamięci. Wizyta w hospicjum stanowiła dla młodzieży bardzo głębokie przeżycie.

Szkoła odpowiedziała również na apel Stowarzyszenia i młodzież wraz nauczycielami, uczestniczy w zbieraniu pieniędzy na rzecz hospicjum, w ramach akcji „Żonkilowe Pola Nadziei”. Serdecznie dziękujemy.

  Zapraszamy do galerii:

Wielkopolski lekarz z sercem

We wtorek w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się Gala Finału pierwszej edycji konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołogi, ogłoszonego  przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbę Lekarską.  Celem inicjatywy było uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy. Osoby te wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania. Laureatem został prof. Jacek Łuczak, twórca poznańskiego hospicjum Palium. Kapituła wyróżniła też dwoje innych lekarzy: Bożenę Janicką lekarkę rodzinną oraz Marka Daniela ginekologa. W gronie nominowanych znalazł się również wągrowczanin dr Zygmunt Wojciech Nieżychowski – Kierownik Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina  w Wągrowcu. Lekarz, dla którego medycyna stała się pasją i sposobem wyrażania siebie. Nie zrażający się przeciwnościami losu. Optymistycznie nastawiony do ludzi i świata. Nieustannie zmotywowany do pracy. To wybitny specjalista w swoich dziedzinach, dla którego najważniejszy jest zawsze pacjent, a potem wszystko inne. Zawsze bliski człowiekowi, dostrzegający oczekiwania innych ludzi, jest znaną i szanowaną postacią, ze szczególnej troski o terminalnie chorych.

Zapraszamy do galerii:

Dzień wolontariusza 2016 r.

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie

jest zagubienie się w służeniu innym”
                                           (Ghandi)

 

Kolejne uroczyste obchody Dni Wolontariusza za nami. Sala kina MDK gościła jak co roku – obok wielkich tego miasta – ludzi skromnych, cichych, niosących wsparcie i ciepło innym, jednym słowem: gościła wolontariuszy. Ksiądz Prałat, Andrzej Rygielski podziękował tym spośród nich, którzy najofiarniej spełniali swoją misję. Do podziękowań dołączyła się młodzież z ZSP nr 2. Młodzi aktorzy, chórzyści, raperzy (Daniel Enter Eitner, Kacper Kryszkiewicz), perkusista (Mikołaj Wróblewski) i prowadzący galę wraz z aukcją (Wiktoria Gryczka i Eryk Taszarek) wprowadzili zaproszonych gości w niezwykłą atmosferę ciepła, sympatii i wzajemnej życzliwości. Kwoty z  wylicytowanych na aukcji świątecznych drobiazgów zostały przeznaczone na potrzeby naszego hospicjum.

Aneta Kasprowicz

Zapraszamy do galerii

 

Wszelkie prawa Zastrzeżone 2014    78 912 0123 578